1. Test do wykrywania narkotyków w moczu odpowie na pytanie: Czy dziecko zażyło określony narkotyk?
W aptekach dostępne są testy na obecność w moczu m. in. THC (marihuany, haszyszu), amfetaminy, kokainy, morfiny. Przed zrobieniem testu dobrze jest wiedzieć, jaki narkotyk wzięło dziecko i ile czasu upłynęło od ewentualnego zażycia narkotyku. Trzeba być również pewnym, że to mocz badanej osoby.

2. Stan nabytej odporności na narkotyk to tolerancja.
Jest to przyzwyczajenie się organizmu do określonej dawki narkotyku, co obserwuje się jako osłabienie mocy środka odurzającego. Po wielokrotnym zażywaniu narkotyku potrzeba większej ilości, żeby wywołać podobny efekt, jak w początkowej fazie uzależnienia.

3. Do stymulatorów - środków pobudzających aktywność umysłową i ruchową, znoszących senność, należy amfetamina.
Działa ona podobnie jak i metamfetamina, powodując wzrost tętna, temperatury, ciśnienia krwi, przyspieszenie oddechu, rozszerzenie źrenic oraz wywołuje inne objawy zespołu "walcz lub uciekaj". Podobnie działa adrenalina uwalniana w organizmie w momencie, kiedy niezbędna jest najwyższa sprawność umysłowa i fizyczna tj. w sytuacji zagrożenia życia lub w stresie.

4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii - Art. 62. 1.:
"Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

5. Crack jest formą zasadową kokainy i działa znacznie mocniej od kokainy. Crack pali się w specjalnej fajce lub wdycha jego opary.

6. Stan pojawiający się w wyniku przerwania przyjmowania narkotyków przez osobę fizycznie uzależnioną to głód narkotyczny.
Jest to atak niepohamowanej chęci zażycia narkotyku po przerwie w jego stosowaniu. Mogą mu towarzyszyć nieprzyjemne objawy: ból mięśni, drgawki, gorączka, wymioty, ogólne rozbicie psychiczne.

7. Marihuana powoduje początkowo dobre samopoczucie, lekką euforię, odprężenie, poprawę humoru, aż do wesołkowatości.

8. Pacjent z podwójna diagnozą to osoba, u której stwierdzono problemy z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków poza innymi problemami, zazwyczaj o podłożu psychicznym jak np. zaburzenia nastrojów, schizofrenia.

9. Metoda pomocna w motywowaniu do leczenia, polegająca na konfrontacji osoby uzależnionej z faktami dotyczącymi choroby to interwencja.
Jest to forma spotkania, na które zapraszana jest osoba uzależniona. Każdy z zebranych przytacza pewne fakty z życia osoby uzależnionej, mówi również o trosce, miłości niepokoju w związku z uzależnieniem bliskiej mu osoby. Interwencja jest trudnym spotkaniem, dlatego należy dobrze się do niej przygotować, najlepiej korzystając z pomocy terapeuty uzależnień.

10. Zafałszowanie wyniku testu do wykrywania narkotyków w moczu można uzyskać dodając do próbki kwasek cytrynowy.