Interpretacja wyniku testu
programu profilaktyki uzależnień NOE


Opracowano na podstawie Programu profilaktycznego NOE, który jest jednym z programów
rekomendowanych przez Państwową Agencję Problemów Alkoholowych i Centrum
Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MENiS.
Przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas I szkół ponadgimnazjalnych
i ich rodziców.

Im więcej punktów uzyskałaś/eś, tym bardziej zagrożone jest Twoje dziecko.
Każde pytanie odpowiada ustalonym naukowo czynnikom ryzyka.
Co prawda czynniki te nie są równej wartości (niektóre zagrażają bardziej, inne mniej),
ale można podać w przybliżeniu czynnik ryzyka.


Jeżeli uzyskałeś/łaś
od 1 do 6 punktów
oznacza to
stopień ryzyka podstawowy.

Obejmuje on praktycznie większość (90%) młodych ludzi i zależy od sytuacji całego społeczeństwa (np. ceny i gęstość sieci punktów sprzedaży). Obecnie ocenia się ten stan jako bardziej zagrażający niż w ubiegłych latach! Możesz mieć wpływ na wiele elementów tej sytuacji, np. na zjawisko sprzedaży alkoholu nieletnim. Zbyt mało osób reaguje na naruszenie prawa w tym zakresie. Możesz też popierać działania profilaktyczne w szkole, wspierać dziecko, pogłębiać umiejętności wychowawcze i więź z nim.


Jeżeli uzyskałeś/łaś
od 7 do 12 punktów
oznacza to
podwyższony stopień ryzyka.

Obejmuje on znaczną część młodzieży, również zależnie od lokalnego środowiska i typu szkoły (od 1/3 do 2/3 uczniów). Mogą być konieczne zmiany w postępowaniu dorosłych, w rodzinie, wzmocnienie wpływu wychowawczego oraz udział dziecka w działaniach profilaktycznych.


Jeżeli uzyskałeś/łaś
od 13 do 17 punktów
oznacza to że,
stopień ryzyka jest bardzo wysoki.

Obejmuje on od 10 % do 15 % młodzieży szkół ponadpodstawowych, zazwyczaj już pijącej w sposób pozostawiający trwałe szkody. Wymaga od Ciebie głębokiego zaangażowania i współpracy z innymi pomocnymi osobami, np. pedagogiem szkolnym, innymi rodzicami.


Jeżeli uzyskałeś/łaś
powyżej 17 punktów
oznacza to że
ryzyko jest skrajnie wysokie.

Może oznaczać konieczność współpracy ze specjalistami, potrzebę terapii itp. Niektórzy specjaliści uważają, że okres uzależnienia się może być w przypadku młodej osoby bardzo krótki - poniżej pół roku.