Interpretacja wyniku testu: Czy członek twojej rodziny jest uzależniony od substancji psychoaktywnych?


Jeżeli uzyskałeś/łaś 1 punkt, istnieje możliwość, że ktoś w twojej rodzinie ma problem z alkoholem lub inną substancją psychoaktywną.

Jeżeli uzyskałeś/łaś 2 punkty i więcej, stosowanie substancji psychoaktywnych jest przyczyną poważnych problemów w twojej rodzinie.

  • Na podstawie broszury "How Do I Know? Where Do I Go?" Substance Abuse Community Council w Grosse Pointe.